معرفی کتاب هوش مثبت

هوش مثبت کتابیه که اگر باورش کنید بهتون کمک میکنه حال بهتری داشته باشید. چه در زندگی شخصی و چه در حرفه‏ ای که دارید. این کتاب هم از منظر علمی و هم از زاویه روانشناختی به خواننده کمک میکنه که ذهن خودش رو

بیشتر بخوانید