توهم تبحر در انتخاب اوراق بهادار

مدت نسبتاً زیادی است که فرصت نوشتن مطلب جدیدی برای بلاگ را نداشته ام. البته اگر از بهانه‌ی همیشگی مشغله کاری بگذریم، چندان کم کار هم نبوده ام. طی این مدت چند مصاحبه پیرامون موضوعات متنوع مارکتینگ داشته ام که مطالعه آنها را پیشنهاد

بیشتر بخوانید